Historiek

 

Er was eens...

In 1980 kwamen regelmatig een paar buurtgenoten samen bij Tercile in Café Bols in Wilsele Putkapel. Tussen pot en pint wordt er al lachend afgesproken om eens samen te gaan wandelen. Zo gezegd, zo gedaan... de dag erna staan ze paraat en vertrekken ze - na een eerste pintje - voor hun (eerste) wandeling.

Na een paar uur in de omgeving te hebben rondgezworven, komen ze terug aan bij Tercile, waar één van de moedige stappers openlijk aankondigt : ‘Ik ga een wandelclub oprichten !’

De cafégasten beslissen samen met de cafébazin dat hun wandelclub met referentie naar de bakermat Café Bols, “DE BOLLEKENS” zal noemen.  De eerste steen van onze huidige wandelclub was gelegd....

 

Het begin verliep wat moeizaam, tot André Smedts het roer van Wandelclub De Bollekens in handen nam. Samen met zijn vrouw Irma, heeft André de club zowat 25 jaar geleid.

Er werden heuse wandeltochten georganiseerd, evenals busuitstappen, clubreisjes en-feestjes.

André en Irma beslisten om het Hageland te verlaten en andere oorden op te zoeken in het zuiden van ons land. Anita Bastin nam de fakkel van hun over en was gedurende een 8-tal jaren voorzitter van onze club.

Onze huidige voorzitter Nancy Heurckmans nam de taak in april 2018 over van Anita. 

Ook de bestuursleden kwamen en gingen; verschillende van hen hebben echter heel wat jaren deel uitgemaakt van het bestuursteam en hebben hun steentje bijgedragen tot het voortbestaan van de club.

 

Zo is de club gegroeid tot wat ze vandaag is. 

Momenteel organiseren De Bollekens 6 wandelingen waarvan 3 weekwandelingen, en 3 weekendwandelingen vanuit het Montfort in Rotselaar waar we proberen om alle wandelaars - mede dankzij de inzet van onze medewerkers -  in de watten te leggen met het aanbod aan afstanden waar we ook rekening houden met minder mobiele deelnemers, onze verschillende parcours, verzorgde rustposten (weekendwandelingen) en hapjes en tapjes aan democratische prijzen.

Elk jaar trekken we er een aantal keer op uit met de bus en gaan we op zoek naar wat verder gelegen, vaak minder bekende, leuke wandelplekjes.

De voorbije jaren was onze club goed vertegenwoordigd op de Vierdaagse van de IJzer en namen telkens ook een aantal leden deel aan  andere wandelevenementen zoals de Flanders Trails, de Hagelandse, MESA, ...

Tussen al het wandelen door, organiseren we 2 keer per jaar een ledenfeest waar onze leden gezellig kunnen bijpraten bij een lekker etentje.

We mogen zeggen dat we een actieve club zijn met leden die - elk naar eigen vermogen en kunnen - graag de wandelschoenen aantrekken

 

Wandelclub De Bollekens vzw is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen met nummer 4018