Privacyverklaring  DE BOLLEKENS vzw ROTSELAAR   WSVL  4018

Wandelclub "DE BOLLEKENS Vzw ROTSELAAR" neemt uw privacy en de bescherming van uw gegevens zeer ernstig. Wij informeren u bij deze dan ook over de privacywetgeving.

Uw aansluiting bij onze wandelclub brengt met zich dat wij over volgende persoonsgegevens beschikken:

-  Naam en voornaam;
-  Adres;
-  Telefoon- en/of Gsm nummer, eventueel ook uw emailadres;
-  Uw geboortedatum;
-  Uw rijksregisternummer (optioneel);
-  Datum van aansluiting bij onze vereniging;

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Wandelclub DE BOLLEKENS vzw ROTSELAAR wsvl 4018
Kruisboogstraat 2   3111 Rotselaar. Zij dienen voor ledenbeheer, de verzending van de Nieuwsbrief en de organisatie op basis van de relatie als gevolg van uw aansluiting en voor direct marketing (om u op de hoogte
te houden van onze activiteiten) op basis van ons belang om wandelsport aan te bieden. Ook om vrijwillige medewerkers te verwittigen of op te roepen bij activiteiten.

Deze persoonsgegevens worden door ons bijgehouden in versleutelde bestanden die alleen kunnen geraadpleegd worden door een aantal personen binnen het bestuur van de wandelclub. Zij gebruiken een gebruikersnaam en ieder een persoonlijk wachtwoord.

Verder worden uw persoonsgegevens gedeeld met de Federatie Wandelsport Vlaanderen, Gentse Steenweg 132 - 8340 Damme (Sijsele) voor ledenbeheer, uw verzekering tijdens de wandeltochten en de activiteiten ingericht door De Bollekens en ook voor het toesturen van het tijdschrift "Wandel.be". De informatie voortspruitende uit de boekhoudkundige verwerking van uw gegevens (betalingen) worden opgeslagen op de servers van de Vlaamse Sportfederatie vzw , Zuiderlaan 13, 9000 Gent. Uw persoonsgegevens worden bewaard tot één jaar na het einde van uw lidmaatschap. Gegevens voortspruitende uit de boekhoudkundige verwerking dienen wettelijk gedurende tenminste zeven jaar te worden bewaard. 

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op de direct marketing volstaat het ons dat schriftelijk mede te delen op het adres Kruisboogstraat 2  3111 Rotselaar. Gelieve bij dit verzoek tevens een kopie van uw identiteitskaart te voegen. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze eventueel laten verbeteren of laten wissen of vragen ze over te dragen.

Wij verbinden er ons toe uw gegevens zonder uw schriftelijke toestemming niet door te geven aan derden.
Uw persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven voor commerciële doeleinden.

                          HET BESTUUR.